Dobitnica Nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos za 2019. godinu je Katarina Petrović