YVAA

YVAA

Fond Ilija & Mangelos podržava nagradu „Dimitrije Bašičević Mangelos“ koja se dodeljuje za najboljeg mladog vizuelnog umetnika u Srbiji od 2002.g. Nagrada je ustanovljena od strane Centra za savremenu umetnost u Beogradu i The Foundation for a Civil Society (FCS) iz Njujorka kao deo regionalnog projekta Young Visual Artists Awards (YVAA) sa idejom uspostavljanja godišnje nagrade rezidencijalnog boravka u Americi jednom mladom vizuelnom umetniku ili umetnici iz Srbije. Nagrada nosi ime Dimitrija Bašičevića Mangelosa „značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije“. (preuzeto sa sajta nagrade)

Od 2010. Fond Ilija & Mangelos učestvuje u organizaciji ove nagrade.

Formiran je Odbor nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos koji čine predstavnici sledećih institucija: Muzej savremene umetnosti, Beograd, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, Fond Ilija & Mangelos, Novi Sad, Remont, Beograd, DEZ.ORG, Beograd, Kuda.org, Novi Sad i Fond za civilno društvo, Nju Jork.

 

www.mangelosnagrada.org.rs