IVANA BAŠIČEVIĆ ANTIĆ

 

Dr. Ivana Bašičević Antić (1976) je doktorirala na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na grupi za Interdisciplinarne studije sa sledećom temom: Teorija tekstualnih praksi u vizuelnim umetnostima – Funkcije reči i slike – Studije slučaja: Dimitrije Bašičević Mangelos i Marcel Broodthaers (2012).

Od 2007 je upravitelj Fonda Ilija & Mangelos čija je glavna misija očuvanje i promocija legata Ilije Bašičevića Bosilja i Dimitrija Bašičevića Mangelosa. Aktivno je učestvovala u organizaciji brojnih izložbi. Neke od izložbi: Miroirs Noirs, Galerie Frank Elbaz, Pariz, 2013, Ilija/Mangelos, Father & Son, Inside & Out, Galerie St. Etienne, Njujork, 2014, Julije Knifer, Mangelos: Investigating the Limits of Painting, galerie Frank Elbaz, Dalas, SAD, 2017.

Od 2010 Ivana je član Upravnog odbora nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos Award – koja je deo regionalnog projekta Young Visual Artists Awards (YVAA).

Autor brojnih tekstova i nekoliko knjiga.